Zaznacz cechy afrykańskiego przemysłu

Pobierz

Zróżnicowanie struktury produkcji przemysłowej.E.. Pobrzeże Słowińskie; Aglomeracje; Klasa VI.. Największy na świecie region intensywnego rolnictwa tworzą kraje Europy Zachodniej i Północnej (głównie Dania, Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja).. przez eksploatację i wyzysk miejscowej ludności oraz bogactw .Regiony rolnicze na świecie.. Najwyżej wzniesiona jest wschodnia część Afryki.. RPA wyróżnia się spośród innych średnio rozwiniętych krajów Afryki dobrze rozwiniętym rolnictwem ( tereny uprawne zajmują 75% powierzchni kraju).Cechy krajobrazów Polski; Tatry Polskie; Wyżyny w Polsce; Niziny w Polsce.. -nastawione tylko na wlasne potrzeby.. Na północy oblewają ją wody Morza Śródziemnego, które odgranicza ją od Europy.. Ponadto wiele krajów na południu Afryki zmaga się z problemami, które powstały na skutek dekolonizacji i nieudanych reform.. Są różne rodzaje rolnictwa w Afryce i wśród nich można znaleźć pasterstwo koczownicze.. Mały udział .Charakterystyczną cechą Afryki jest przewaga wyżyn ( zajmują około 70% obszary kontynentu).. Od północnego-wschodu sąsiaduje z Azją, od której oddzielają ją Kanał Sueski i Morze Czerwone.Afryka - strefowość klimatyczna, roślinna i glebowa Afryka to drugi co do wielkości kontynent na Ziemi.. Dlaczego?. Metody upraw w Afryce.. Pojezierze Mazurskie; Pobrzeża Południowobałtyckie..

Dominacja górnictwa, hutnictwa i przemysłu elek-tromaszynowego.D.

-rolnictwo ekstensywne.5.. a) duży odsetek pracujących w rolnictwie b) niska wydajność produkcji rolnej c) Duże zużycie nawozów d) rolnictwo oparte na uprawie pszenicy, kawy i owoców cytrusowychFlora Afryki w większości ma cechy paleotropikalne, ale od czasu zetknięcia płyt afrykańskiej i eurazjatyckiej nastąpiło częściowe wymieszanie gatunków z położonych na nich kontynentów.. Gór jest niewiele (Atlas, Góry Smocze, Góry Przylądkowe).. Stanowiło to około 25 % wszystkich połowów w .Cechy afrykańskiego rolnictwa: - niekorzystne warunki naturalne, - stosowanie prymitywnych metod upraw, - niska wydajność gospodarstw rolnych, .. Wskaż trzy cechy charakteryzujące przemysł w krajach afrykańskich: Niski odsetek osób zatrudnionych w przemyśle.. a) Duży odsetek pracujących w rolnictwie.. Cechy fizycznogeograficzne.. Afryka znajduje się prawie w całości na półkuli wschodniej i rozciąga się po obydwu stronach równika.. Ludność czarnoskóra pochodzenia afrykańskiego została sprowadzona do Ameryki przymusowo (niewolnictwo) w czasach pokolumbijskich.. w celu zapewnienia sobie korzyści ekon.. Pasterstwo koczownicze to po prostu wędrówka ludzi (można się zetknąć również z pasterstwem półkoczowniczym) razem ze stadami zwierząt.Afryka ma jednak bardzo korzystny agroklimat pozwalający na uprawę roślin ciepłolubnych..

Afryka ma jednak bardzo korzystny agroklimat ...Dec 13, 2020Podkreśl cechy afrykańskiego rolnictwa.

Stosowanie mniej energochłonnych i materiało-chłonnych technologii produkcji.C.. Kształt i ruchy Ziemi.. Bardzo dobrze rozwinięty przemysł zaawansowanych technologii.. Posiada słabo rozwiniętą linię brzegową, z małą liczbą zatok, półwyspów i wysp, o długości ok. 30 tys. km.Afryka - charakterystyka kontynentu.. b) Niska wydajność produkcji rolnej.. Kształt Ziemi; Współrzędne geograficzne; Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa; Wszechświat i Układ SłonecznyCechy przemysłu w Polsce przed restrukturyzacją: - przestarzała technologia produkcji; | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!a) wilgotny las równikowy b) sawanna c) step d) pustynia e) makia 5) Zaznacz 3 rzeki Afryki a) Wołga b) Amazonka c) Nil d) Kongo e) Zambezi f) Orinoko 6) Wskaż błędną odpowiedź dotyczącą rolnictwa afrykańskiego a) niestabilna sytuacja społeczno-polityczna b) dostęp do nowoczesnych metod upraw c) prymitywne metody uprawy roli d) koczownictwo 7) .daje najjjj7 Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed re-strukturyzacją.0_2 p.A.. Cechuje go wysoka mechanizacja, duże nawożenie i zużycie środków ochrony roślin, wysokie plony roślin uprawnych, wydajny chów zwierząt.Wskaż wspólne cechy charakteryzujące rzeźbę powierzchni Ziemi Ameryki Płn. i Ameryki Płd.. (przemysłu zaawansowanych technologii) tzw. technopolia

alternativesW roku 1978 wytwarzały one 31,3% światowej energii, 23,7% węgla kamiennego, 14,5% ropy naftowej, 42,1% gazu ziemnego, 17,7% stali, 31% aluminium, 28,7% samochodów osobowych..

Zapytaj.onet.pl pomoże znaleźć odpowiedzi na każde Twoje pytanie.Podkreśl cechy afrykańskiego rolnictwa.

Wzrost naplywu inwestycji zagranicznych.F.. W wielu krajach na południu Afryki występują problemy związane z dekolonizacją i nieudanymi reformami.. Cechy przemysłu afrykańskiego: - w Afryce występuje dużo surowców mineralnych (kobalt, platyna, chrom, diamenty, złoto, mangan, uran, ropa naftowa, rudy miedzi); - opiera się na eksporcie surowców mineralnych do bogatych krajów Europy; - udział surowców w strukturze eksportu jest bardzo duży;Jest to państwo o silnej gospodarce gdzie pozyskiwanie surowców naturalnych jest tu jedną z kilku dobrze rozwiniętych gałęzi przemysłu.. Całkowita samowystarczalność w pozyskiwaniu surowców mineralnych.Systemy kolonialne Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Niemiec miały wiele specyficznych cech, ale wspólną cechą było panowanie i utrzymywanie w zależności polit., gosp.. Rozwój dużych przedsiębiorstw państwowych.B.. Poziom rozwoju rolnictwa jest z kilku powodów niski.soli fosforu i fluoru; W Republice Południowej Afryki dobrze rozwinięty jest również przemysł przetwórczy (chemiczny, skórzany, maszynowy, elektrotechniczny, petrochemiczny oraz odzieżowo-włókienniczy).. Północne wybrzeża tego lądu nad Morzem Śródziemnym były znane Grekom i Rzymianom już w starożytności..

... Na podstawie klimatogramu podaj dwie cechy rozkładu temperatury powietrza w klimacie równikowym wilgotnym.

W Afryce występuje kilka charakterystycznych typów rolnictwa, takich jak rolnictwo żarowo-odłogowe, rolnictwo plantacyjne czy pasterstwo koczownicze.. Linia brzegowa Afryki ma długość 30,5 tys. km (krótszą ma tylko Ameryka Południowa i Australia), co oznacza, że kontynent jest bardzo zwarty (w stosunku do powierzchni), a linia brzegowa jest bardzo słabo rozwinięta.. Skąd się bierze?. krajów afryk.. -uprawa ekologiczna.. Ta cecha wyróżnia ten kraj na tle innych państw afrykańskich.Rolnictwo w Afryce - znacząca gałąź gospodarki, która ma znaczny udział w zatrudnieniu.. Nizina Mazowiecka; Pas pojezierzy.. Stąd wybrzeże Morza Śródziemnego pod względem florystycznym bardziej przypomina obszary po drugiej stronie morza niż podobne klimatycznie, ale odległe geograficznie obszary na południowym skraju Afryki.Cechą charakterystyczną afrykańskiego rolnictwa jest niski stopień mechanizacji i kultury rolnej.. Ameryka Północna i Południowa.. Zaznacz wykres, który przedstawia strukturę zatrudnienia charakterystyczną dla biednych krajów afrykańskich.Zaznacz zdania dotyczące Ameryki Północnej.. c) Duże zużycie nawozów.. Nazwę Africa stosowano na oznaczenie rzymskiej prowincji obejmującej obszary Kartaginy i północnej Libii, a z czasem objęto tą nazwą cały ląd.Dodaj komentarz.. Tylko 2% powierzchni Afryki stanowią Wyspy, z których największą jest Madagaskar.Afryka jest drugim pod względem wielkości kontynentem na Ziemi, o powierzchni ok. 30,3 mln km².. Znajduje się po obu stronach równika, między 37º25"N a 34º51"S. Charakteryzuje się zwartą budową.. Kolejnymi czynnikami wpływającymi negatywnie na rozwój rolnictwa są słabe gleby.. -rolnictwo prymitywne.. d) Rolnictwo oparte na uprawie pszenicy, kawy i owoców cytrusowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt