Cechy charakterystyczne literatury odrodzenia

Pobierz

Można w niej jednak wskazać pewne elementy wspólne i typowe.. Ciekawość świata i ludzi.literatura odrodzenia teatr w epoce odrodzenia sztuka i architektura renesansu wielcy twórcy renesansu nauka w epoce odrodzenia znaczenie terminów: renesans (odrodzenie), patrycjat, mecenat artystyczny, humanizm, - rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego oraz wskazuje czołowych twórców iCharakterystyczne cechy renesansu.. -człowiek w centrum zainteresowania.. Wpływy te dotyczyły głównie architektury.- przedstawia cechy charakterystyczne literatury odrodzenia - wyjaśnia, na czym polegała rewolucja naukowa doby renesansu - wyjaśnia, czym charakteryzował się tzw. człowiek renesansu - stosuje pojęcie makiawelizm - identyfikuje postacie Francesca Petrarki, Dantego Alighieri, Giovanniego Boccaccia, Donato Bramante, Albrechta- wymienia cechy charakterystyczne odrodzenia - przedstawia cechy charakterystyczne humanizmu - wyjaśnia, jaką rolę odegrał wynalazek Gutenberga dla upowszechnienia literatury - stosuje pojęcia mecenat artystyczny, makiawelizm, utopia, monarchia absolutna, człowiek renesansu - identyfikuje postacie Erazma z Rotterdamu,odrodzenia Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikołaja Kopernika, Galileusza - przedstawia cechy charakterystyczne humanizmu - wyjaśnia, jaką rolę odegrał wynalazek Gutenberga dla upowszechnienia literatury..

Cechy charakterystyczne Księżyca 1.

Oryginalność i wysoki poziom dzieł architektury i sztuki polskiego renesansu czyni z nich istotny fragment europejskiego dorobku epoki odrodzenia.Podsumowanie renesansu i baroku ze szczególnym ujeciem Polski.. -rozwój języków narodowych.. Książki Q&A Premium.. W literaturze parenetycznej epoki odrodzenia obecny był również, między innymi, wzorzec osobowy patrioty.Wśród głównych nurtów renesansowej literatury wyróżnia się literaturę miłosną oraz nurt plebejski i uczony.. Odległość od środka Ziemi wynosi 384402 km.. Przeważał wtedy w sztuce nurt plebejsko-mieszczański, który najsilniej wyrażał tendencje antyfeudalne, jednak humanizm i reformacja nie stanowiły już żywych idei w utworach.Przydatność 85% Cechy charakterystyczne Księżyca.. Naturalny satelita Ziemi.. Do najważniejszych nowości, jakie wprowadził renesans, należy bezsprzecznie powrót do osiągnięć antycznej sztuki Greków i Rzymian.. Promień Księżyca - 1738 km.. renaissance), określany też mianem Odrodzenia, to epoka w dziejach kultury, obyczajowości, idei, sztuki i nauki europejskiej, której początków należy szukać w czternastowiecznych Włoszech, skąd rozprzestrzenił się on na cały kontynent europejski, by po bujnym i jakże istotnym dla cywilizacji europejskiej rozkwicie w XV i XVI wieku, osiągnąć swój schyłek na przełomie XVI i XVII stulecia..

Odrodzenie wprowadza do literatury i sztuki dziecko.

Historia Czasy nowożytne Przemiany kultury ODRODZENIE Słowo renesans, inna nazwa epoki odrodzenia wzięła się od włoskiego Rinascimento, i oznaczało przywrócenie do życia cywilizacji, którą uśpili barbarzyńcy niszcząc cesarstwo rzymskie.- przedstawia cechy charakterystyczne literatury odrodzenia - wyjaśnia, na czym polegała rewolucja naukowa doby renesansu - wyjaśnia, czym charakteryzował się tzw. człowiek renesansu - stosuje pojęcie makiawelizm - identyfikuje postacie Francesca Petrarki, Dantego Alighieri, Giovanniego Boccaccia, Donato Bramante,EUROPA I ŚWIAT W EPOCE ODRODZENIA 1.. XVII wieku.. Reformacja i jej skutki Przyczyny reformacji Wystąpienie Marcina Lutra Reformacja i wojnę religijne w NiemczechCechy charakterystyczne *sztuka szczególnie wyrafinowana, pełna odkrywczości, nowych studiów nad człowiekiem, naturą, urodą życia *obok dzieł, które zajmowały się szeroko pojętą problematyką religijną, pojawiła się sztuka świecka *twórcy epoki byli ludźmi wszechstronnymi pod względem wykształcenia i swych dokonań -nowoczesna pobożność.Gatunki literackie epoki renesansu LIRYKA - Fraszka (J. Kochanowski: "Na lipę", "Na zdrowie"< "Na dom w Czarnolesie"), - Poemat satyrowy ("Satyr albo dziki mąż"), - Pieśń (J. Kochanowski: "Wieczna sromota", "Czego chcesz od nas' Panie), - Elegia (Klemens Janicki: "O sobie samym do potomności"), - Psalm (J. Kochanowski - tłumacz psalmów biblijnych - "Psałterz Dawidowy"), - Sonet (Mikołaj Sęp Szarzyński: "O wojnie naszej..

Wybierz jedno dzieło renesansowe, opisz je i uzasadnij że ma ona cechy typowe dla sztuki odrodzenia - "Dawid" Michała - Pytania i odpowiedzi - Historia.

Masa Księżyca - 1,2% masy Ziemi.. -podstawową ideą filozoficzną-humanizm.. -odchodzenie od średniowiecznych prądów umysłowych.. Odmowa przywilejów klasy wyższej, anty feudalizmu.. Rejestracja.. Historia - liceum .. Nasz Jan Kochanowski, który poświęca Urszulce Treny, nie jest jedyny.. Logowanie.. Innym ważnym wzorcem osobowym epoki odrodzenia jest poeta doctus - człowiek wykształcony, mający dużą wiedzę na temat antyku (charakterystyczne dla renesansu), znający łacinę i grekę.. Boccaccio, Francesca Petrarki, Rafaela Santi - wymienia i opisuje cechyCechy architektury odrodzenia znalazły swój szczególny wyraz w starannym zaprojektowaniu całego miasta - Zamościa.. Laicyzacja życia publicznego.. Wraz z literaturą rozwijał się również teatr, który także czerpał z .Renesans (fr.. Zgodnie z hasłem zaczerpniętym od starożytnego twórcy Terencjusza "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce", uwaga skupiała się na człowieku i jego sprawach.Typy bohaterów literatury renesansu 1.Dworzanin - Baltazar Castiglione w swoim utworze pt. Dworzanin opowiada jak miał wyglądać i zachowywać się szesnastowieczny dworzanin.. 2. cechy renesansu - człowiek w centrum poznania i uwagi (humanizm, antropocentryzm), nawiązywanie do dorobku antyku, sprzeciw skostniałym strukturom kościoła i scholastyce, jednak bez cech ateizmu..

- wymienia i opisuje cechy charakterystyczne odrodzenia - omawia cechy charakterystyczne piśmiennictwa epoki renesansuOdrodzenie rozszerzyło się na całą Europę w XV i XVI wieku.

Nowa wizja starożytności, skupienie się na tym kierunku.. 2.Rycerz - rycerstwo jako grupa społeczna w renesansie nie istniała, jednak rycerze pojawiali się w ówczesnej literaturze.Cechy kultury odrodzenia: -nawrót do zainteresowania kulturą starożytnej Grecji i Rzymu.. Literatura Młodzieżowa nie daje wzorców przekroczenia siebie, walki ze starzeniem się, niechętnego przejmowania .literatury - wymienia cechy charakterystyczne architektury renesansu - wyjaśnia, dlaczego wybitnych przedstawicieli epoki nazywano ludźmi renesansu - omawia osiągnięcia nauki w epoce odrodzenia 6. sielanka - utwór poetycki, przedstawiający życie ludu na tle natury, zawierający elementy realistyczne, podkreślający wdzięk prostego, wiejskiego życia; akcja sielanki jest słabo rozwinięta, przeważają opisy i piosenki (patrz: Szymon Szymonowic "Żeńcy"); sielanka to gatunek .literatura odrodzenia teatr w epoce odrodzenia sztuka i architektura renesansu wielcy twórcy renesansu nauka w epoce odrodzenia znaczenie terminów: renesans (odrodzenie), patrycjat, mecenat artystyczny, humanizm, - rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego oraz wskazuje czołowych twórcówSztuka renesansu - wiadomości wstępne.. Grawitacja - 1/6 przyspieszenia na powierzchni Ziemi.. Takiego bohatera cechuje wszechstronność i wdzięk.. Sztuka renesansu jest bardzo różnorodna i złożona.. Mecenat-opieka nad wybitnymi artystami, wspierając ich rozwój i kupując ich dzieła.Z drugiej strony - tak życzliwa dla piękna ciała kobiety epoka okazała się okrutna dla wizerunku kobiety starej.. Cywilizacje pozaeuropejskie - pierwsi mieszkańcy Ameryki - najstarsze cywilizacje Mezoameryki - cywilizacja Majów, Azteków i Inków - cywilizacje Azji - cywilizacje Afryki - wyjaśnia znaczenie terminów: ludy półosiadłe, ludy osiadłe - wymienia trzy największe cywilizacje Ameryki.. Ludzie renesansu zaniedbali scholastycyzm i prawo (jako jego różnorodność).- przedstawia cechy charakterystyczne literatury odrodzenia - wyjaśnia, na czym polegała rewolucja naukowa doby renesansu - wyjaśnia, czym charakteryzował się tzw. człowiek renesansu Erazma z Rotterdamu, Jana Gutenberga, Niccola Machiavellego, Jeana Bodina, Thomasa More'a - przedstawia wpływ idei humanizmu nacharakterystyczne odrodzenia adaptacja antyku humanizmu -przedstawia myśl opisuje rozwój - wyjaśnia, jaką rolę polityczną odrodzenia architektury renesansu odegrał wynalazek -omawia cechy omawia przemiany w Gutenberga dla charakterystyczne malarstwie i rzeźbie upowszechnienia literatury renesansu renesansu literatury -wymienia cechy omawia osiągnięciaodrodzenia postacie: Jana Gutenberga, Williama Szekspira, Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikołaja Kopernika, Galileusza - przedstawia cechy charakterystyczne humanizmu - wyjaśnia, jaką rolę odegrał wynalazek Gutenberga dla upowszechnienia literatury.. Literatura kpi z jej brzydoty i przypisuje oblicze czarownicy.. Wyniesienie człowieka, głównie humanistyczny światopogląd.. -cel sztuki-oddanie harmonii i piękna świata.. Przemyślany, regularny plan miał być realizacją idei "miasta idealnego".. XVI w. aż do lat 40..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt