Przeczytaj tekst sposrod wyrazow podanych

Pobierz

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę ( A-F) obok numeru każdej luki.. Odpowiedź nauczyciela Zaloguj się Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3. about 11 years ago Języki obce Szkoła podstawowa.. Trzy wyrazy zostały dodane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Szkola edukacja.. DODAJ + Język angielski.Szkoła podstawowa Język francuski Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Odpowiedź nauczyciela Zaloguj się1.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te które poprawnie uzupełniają luki (1-3) wpisz odpowiednią literę (a-f) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-6 Wpisz odpowiednia litere A-L.Przeczytaj tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki [1-3].. Słownictwo naukowe jest pomieszane z .. Ten zabieg wywołuje efekt .. plis pomocy na jutro bedzie naj.Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (1-3)..

przeczytaj poniższy tekst.

ZALOGUJ.. Trzy wyrazy zostały dodane dodatkowo.t A. doctor B. vitamins C. bandage D. go E. cold F. do Hi, Jamie's ill again.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę[a-f] obok numeru każdej luki.Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. The ________ arePrzeczytaj tekst.. Narrator książki pt:Sposób na Alcybiadesa posługuje się językiem.. Sześć wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasuje do żadne Przeczytaj tekst.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. a) has b) likes c) is d) make e) wants f) playing Odpowiedź kari260 1. is 2. playing 3. wantsSzkoła podstawowa Język francuski Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Spośród podanych wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym i uzupełnij luki.. Kilka wyrazów zostało podanych dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) w każdą lukę.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Przeczytaj tekst.

Question from @Krymus2294 - Gimnazjum - Język angielskiJęzyk włoski Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe uzupełnienie luk 1-3.. Podaje wyrazy:his,her,big,cheap,pencil case,glue stick.Teraz podaje zdania: Hi!Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Zapisz w zeszycie odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Sposrod podanych wyrazow wybierz właściwe pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (1-3) Wpisz odpowiednią litere (A-F) obok numeru luki.. Trzy wyrazy podane zostały dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.Uwaga!Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. Wpisze odpowiednią literę (A-F) w każdą lukę.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wpisz odpowiednią literę (A-L) obok numeru luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (1-3).. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie .Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiedni wyraz obok numeru luki..

Przeczytaj poniższy tekst.

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-6.. Uwaga!. Spośród podanych wyrazów (A-F)wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt