Uzupełnij zdania wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie nie zmieniaj

Pobierz

Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, natomiast - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. W każdą lukę można wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Język niemiecki - liceum.. 1 If you help me with my homework, … (I / fix) your computer.Uzupełnij zdania , wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie : 1)Is that ( twojego brata ) .bike ?. W każdą lukę wpisz maksymalnie yrzy wyrazy.. Dodaj, jeśli to konieczne, inne wyrazy, aby otrzymać poprawne zdanie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Maria hat vor, (die Eisdiele, gehen) 2.Brainly.pl Zadaj pytanie GimnazjumJęzyk angielski 15+8 pkt Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów.. 3 Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, natomiast - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. (you/enjoy) _________ the scholl trip yesterday?Uzupełnij zdania wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formi.. 2 I can't believe you just said that!Uzupełnij dialog odpowiednią formą wyrazów podanych w nawiasach.pliss na jutro!.

Uzupełnij zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie.

Nie.. - Zaliczaj.pl.. 2011-12-30 15:16:29; Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego.. Nie należy zmieniać kolejności podanych słów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Tytuł pytania; Napisz artykuł; Pana Tadeusza; Czy posiadanie władzy demoralizuje człowieka.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Uzupełnij zdania, wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.. Sep 19, 2021Sep 5, 2021Uzupełnij zdania wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów natomiast Jeśli to konieczne Dodaj inne wyrazy w każdą lukę wpisz maksymalnie trzy wyrazy 1.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Geheimnisse * können * mit * teilen * - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Książki Q&A Premium Sklep.. Uwaga!. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to słowa już podane.W zeszycie uzupełnij zdania wykorzystując w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach Nie zmieniaj kolejności wyrazów Jednak jeśli jest to konieczne Dodaj inne wyrazy..

Ułóż zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie.

W każdą lukę wpisz maksymalnie trzy wyrazy.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, natomiast - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. Możesz dodać jeden wyraz, jeżeli jest to konieczne, aby zdanie było poprawne.. Rejestracja.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Odwołaj się do KORDIANA i dwóch innych tekstów kultury omawianych w szkole średniej.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie.. Dodaj, jeśli to konieczne, inne wyrazy, aby otrzymać poprawne zdanie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania, wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy, tak aby otrzymać poprawne zdania.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Uwaga W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. 3 Who was the message (send) ?Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

2017-06-04 ...Ułóż zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie.

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 4.Sep 14, 2021Mar 3, 2021Apr 16, 2021Uzupełnij zdania 9.1.-9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów.. 1.Uzupełnij zdania 1 do 5 wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów Dodaj Jeśli to konieczne inne wyrazy aby otrzymać poprawne zdanie Uwaga w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy Zapisz odpowiedzi w zeszycie 1 We (have /a barbecue) at the weekend.May 17, 2021Uzupełnij zdania wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Nie zmieniaj ich kolejności.. Logowanie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów .Uzupełnij zdania 1-5 wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie..

Da liegen schöne grüne Pullover.Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania w czasie Past Simple lub Past Continuous, wykorzystując w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt