Zakres obowiązków sekretarki w urzędzie gminy

Pobierz

Zakres obowiązków sekretarkibędzie zajmował się w urzędzie sekretarz, jest w takim stanie prawnym w pełni zależne od uregulowania jego pozycji mocą regulaminu organizacyjnego urzędu, umowy o pracę oraz szczegółowych upoważnień kierownika urzędu.. Obowiązki sekretariatu ZNAJOMOŚĆObowiązki pracownika biurowego to m.in. dbanie o porządek w biurze - taki ogólny porządek.. .Jakie są najczęstsze zadania w tym zawodzie?. Nazwa adres jednostki: Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 2.. 16 2sekretarz / sekretarka miejsce pracy: lubliniec twój zakres obowiązków przygotowywanie oficjalnych pism biurowych, odpowiedniej dokumentacji administracyjnej, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej; rejestr pism, faktur, umów, realizacja płatności, współpraca z firmami zewnętrznymi, ubezpieczenia samochodów, mienia i oc, …Zakres obowiązków sekretarza jest bardzo duży.. posiadanie pełnej zdolności do .Jak wynika z treści art. 12 ust.. Wymagania niezbędne:Przepisy wykonawcze określają zasady m.in. przyjmowania i obiegu korespondencji, przekazywania jej wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz ich zastępcom oraz zakres czynności kancelaryjnych sekretariatów.OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Przygotowywanie pism, projektów aktów prawnych Burmistrza, .. Gmina Żarów, Urząd Miejski w Żarowie woj. dolnośląskie, powiat świdnicki ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów..

Zajmują się także opracowywaniem projektów zmian aktów ustrojowych danego urzędu gminy.

Sekretarka — obowiązki rejestracja i organizacja wizyt gości oraz ich przyjmowanie odbieranie telefonów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich, rejestracja korespondencji rezerwacja sal konferencyjnych prowadzenie kalendarza spotkańDo zadań pracownika administracyjnego należą: - bieżąca obsługa sekretariatu pod względem administracyjnym, - prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących - nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, - prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, - prowadzenie korespondencji z partnerami zagranicznymi,Plik zakres obowiazkow sekretarki w urzedzie gminy.pdf na koncie użytkownika jakerapp • Data dodania: 5 kwi 2016 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.- określenie zakresu współpracy w zarządzaniu czasem pracy szefa (w tym prowadzenie terminarza szefa oraz przygotowanie jego podróży służbowej), - określenie współpracy w zakresie organizacji zebrań i konferencji oraz przygotowywania dokumentacji tych zebrań.. Wymagania niezbędne: Wykształcenie średnie, preferowane wyższe; Minimum rok stażu pracy; ..

Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

Zakres czynności stanowi doprecyzowanie określonego w umowie zakresu obowiązków, dlatego nie może wykraczać poza jego ramy.Do zakresu pracy sekretarki należy: odbieranie telefonów, przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, obsługa korespondencji, odbieranie i nadawanie przesyłek, tworzenie zleconych pism, prezentacji, zestawień, przemówień, plansz, dbanie o zaopatrzenie firmy w przybory biurowe, obsługa kserokopiarki, tworzenie grafiku pracy personelu,Do najważniejszych zadań sekretarki/sekretarza należą: · gromadzenie i przechowywanie informacji, · wykonywanie prac administracyjno - biurowych, · przyjmowanie interesantów i załatwianie ich niektórych spraw, · samodzielne prowadzenie korespondencji, · przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji, · redagowanie krótkich pism,Osoby zajmujące stanowiska sekretarskie, wykonują czynności zapewniające sprawną pracę sekretariatu oraz zajmują się nadzorowaniem przepływu informacji, wewnątrz i na zewnątrz jednostki, w której pracują.Tak się zastanawiam, po co ludzie studiują administrację, skoro po tych studiach mogą mieć tylko pracę sekretarki w urzędzie gminy za najniższą krajową..

By wypełniać te zadania muszą współpracować z radą gminy i jej komisjami.5.Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

Strzelców Podhalańskich 44 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Umowa na zastępstwo na stanowisku sekretarki" do dnia 25.01.2021 r. do godz. 15.00 Uwaga: Niniejsza oferta nie stanowi ogłoszenia o naborze w trybie konkursowym ponieważ zgodnie z art.12 ust.2 zatrudnienie na zastępstwo w .Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową w sekretariacie Urzędu Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie, pokój nr 12 do dnia 19.08.2015 r., do godz. 15.30 | .. NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA W URZĘDZIE GMINY WYSOKIE.. PROGRAM STAŻU POWINIEN BYĆ DOSTOSOWANY DO SPECYFIKI ORGANIZACJI PRACY U ORGANIZATORA ORAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI!. Wszelkie skargi, wnioski, zapytania o udzielenie informacji publicznej, dyscyplina pracy, właściwy obieg dokumentów, bieżące zarządzanie zasobami ludzkimi (np. podczas choroby jednego pracownika kieruje innego na dane stanowisko) to właśnie rola sekretarza.Obsługa Sekretariatu w Kancelarii Burmistrza 1.. Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Sekretarki Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie .. Zadania ogólne 1.Sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy..

Andrzej Jasiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Zakres odpowiedzialności pracownika: Prowadzenie bieżących spraw gminy, kierowanie Urzędem, reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.

1 Kod i nazwa zawodu lub specjalności: 411004 - technik prac biurowych/ 334306 - technik administracji (wg klasyfikacji zawodów i specjalności ) PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Organizowanie spotkań, narad .. "Sekretarka musi wiedzieć, w jaki sposób pracuje szef oraz czym konkretnie zajmuje się w danym momencie.. Samodzielne prowadzenie sekretariatu z uwzględnieniem następujących zadań: przepisywanie na komputerze wszelkiej korespondencji i sprawozdań zleconych przez szefa; opracowanie korespondencji w zakresie administracyjno-gospodarczym,Zakres obowiązków sekretarki jest bardzo szeroki i na pewno nie każdy sprawdziłby się w takiej roli.. 2.Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z Obywatelami.Zakres obowiązków na stanowisku asystentki zarządu obejmuje: Sprawy administracyjno-gospodarcze .. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek .W zakres obowiązków sekretarzy wpisuje się także nadzór merytoryczny i koordynacja pracy poszczególnych stanowisk na posiedzeniach sesji rady gminy.. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, nie ma konieczności przeprowadzania konkursu na stanowisko urzędnicze (w tym kierownicze), jeżeli zgodnie z przepisami .Urząd Miejski w Nowogardzie Plac Wolności 1 72-200 Nowogard.. Powinna również znać jego priorytety, wiedzieć, w czym może mu przeszkodzić, a w czym nie, które projekty lub osoby są dla niego najważniejsze, a które zadania najpilniejsze.. Musi umieć dostosować się do jego sposobu pracy".Oto podstawowy zakres obowiązków referenta: - segregacja, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji - ewidencja czasu pracy i zatrudnienia, naliczanie list płac - udostępnianie dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym - bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi - kontrola i analizowanie stanu zapasówUWAGA!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt