Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii

Pobierz

(1 pkt) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Zadanie 1.. (SR10)Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego.. Materiał źródłowy do zadań 1−2.. Zadanie 1.. 1.Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego), na której przedstawiono panoramę czynnej kopalni porfiru "Zalas", położonej w polu B1 tej mapy.. Zadanie 146.. (0-1) Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego), na której przedstawiono panoramę czynnej kopalni porfiru "Zalas", położonej w polu B1 tej mapy.. A. MikołajkiZadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego.. Uzupełnij poniższe zdania odnoszące się do cech wybranych jezior.. (1 pkt) Na południowy zachód od Skał Rzędkowickich (B2) znajduje się wzniesienie Biała Góra.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy przedstawiającej zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji według państw (strona IV barwnego materiału źródłowego)..

Zadania od 1. do 8. wykonaj na podstawie barwnej mapy okolic Elbląga.

Zadanie 1.. Jezioro TałtyZadania od 1. do 8. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej Park Krajobrazowy Chełmy.. (0-1) Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej (strona I barwnego materiału źródłowego) oraz rysunku, na którym numerami 1-4 oznaczono wybrane obiekty znajdujące się w okolicach Szklarskiej Poręby (strona II barwnego materiału źródłowego).Zadanie 1.. Zadanie 1.. C. linię kolejową.Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Dąbrowy Górniczej (strona I barwnego materiału źródłowego).. (0-1) Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej fragmentu Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz fotografii (strona II barwnego materiału źródłowego) przedstawiających teren, przez który przebiega czerwony szlak turystyczny między Kordowcem (C5) a Radziejową (D2).Zadanie wykonaj na podstawie fotografii przedstawiającej formę rzeźby utworzoną w lessach oraz poziomicowego rysunku rzeźby na barwnej mapie szczegółowej.. Zadanie 8.. Zadanie 1.1.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. (1 pkt) Zaznacz nazwę miejscowości, którą na fotografii oznaczono literą X.. (0-1) Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej (strona I barwnego materiału źródłowego) oraz fotografii przedstawiającej widok na Górę Parkową (C8; strona II barwnego materiału źródłowego)..

Na podstawie: Zadanie 1.

Zadanie 1.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Zadanie 3.. • Odczytaj z mapy i podaj nazwę własną akwenu oznaczonego na fotografii literą A.. (1 pkt) Na fotografii znajduje się fragment terenu przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej.. (0-1) Podaj cechę charakterystyczną każdego z wymienionych w tabeli elementów środowiska geograficznego obszarów przedstawionych w polach A4 i D3.. Literą X oznaczono na fotografii trasę kolei linowo-terenowej.. Podaj długość geograficzną szczytu Biała Góra oraz oblicz wysokość względną międzyWskazane zadania wykonaj na podstawie barwnego materiału zamieszczonego w załączniku.. Zadanie 1.. Zadanie 1.. Minerał przedstawiony na fotografii tworzy skałę osadową A. okruchową, która jest wykorzystywanaMAJ ROK 2008 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 50 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 2 Egzamin maturalny z geografii Poziom podstawowy Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego.Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony 2 Zadania 1-7 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy..

Odczytaj z mapy i podaj: • nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą A.

(1 pkt) Na fotografii przedstawiono ruiny zamku w Podzamczu (pole G1).Wskazane zadania wykonaj na podstawie barwnego materiału źród owego.. Skorzystaj z barwnej mapy szczegółowej okolic Sandomierza i TarnobrzegaZadania od 1. do 7. wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej fragmentu Beskidu Śląskiego oraz własnej wiedzy.. Na podstawie: Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.Zadanie 1.. Zadanie 8.. Zadanie 1.. (1 pkt) Na fotografii znajduje się fragment terenu przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej.. Barwną mapę szczegółową − materiał źródłowy do zadań od 3. do 6.. − zamieszczono na stronie I załącznika.. Opis obiektu Nazwa obiektu Miejscowość położona nad Nysą Szaloną, na wschód od Parku Krajobrazowego Chełmy, prowadzi przez nią SzlakZadanie wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego) rezerwatu położonego na tej mapie w polu C2.. (1 pkt) Na fotografii znajduje się fragment terenu przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej.. Jezioro TałtyZadanie 13..

Na fotografii literą B oznaczono A. drogę krajową.

Na fotografii przedstawiono fragment Zalewu Przeczycko-Siewierskiego.. Zadanie 1.. Zadanie 9.Zadania 146-152 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.. • Odczytaj z mapy i podaj nazwę własną akwenu oznaczonego na fotografii literą A.. B. drogę wojewódzką.. Zadanie wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego) rezerwatu położonego na tej mapie w polu C2.. o Odczytaj z mapy i podaj nazwę własną akwenu oznaczonego na fotografii literą A. Odczytaj z mapy i podaj: • nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą A.Zadanie 1.. Zaznacz dwie prawdziwe informacje odnoszące się do funkcjonowania kopalni "ZalasZadanie 12.. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.. Zadanie 1.. (0-1) Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej (strona I barwnego materiału źródłowego) oraz fotografii przedstawiającej widok na Górę Parkową (C8; strona II barwnego materiału źródłowego).. Odczytaj z mapy i podaj: • nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą A.. Zadanie 1.. Na mapie numerami 1, 2, 3 .Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej (strona II barwnego materiau ł źródłowego), zdjęcia satelitarnego przedstawiającego okolice Sandomierza podczas powodzi w 2010 roku (strona III barwnego materiału źródłowego) i opisu tego wydarzenia.Zadania od 8. do 13. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Jeziora Pilchowickiego w Sudetach (strona II barwnego materiału źródłowego).. Uzupełnij tabelę.Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego.. Wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach.. (0−1) Zadanie wykonaj na podstawie fotografii przedstawiającej halit − minerał skałotwórczy tworzący jedną ze skał osadowych.. A. SiewierzZadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego.. (1 pkt) Na fotografii znajduje się fragment terenu przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej.. Dokończ zdanie - zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jedną spośród odpowiedzi 1-3.. Zadanie 1.. Na fotografii jest widoczny czynny kamieniołom, który znajduje się na obszarze przedstawionym na mapie.. (0-1) Na obszarze przedstawionym na barwnej mapie szczegółowej zlokalizowano kilka niewielkich elektrowni, np. w polach D3 i G7.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych obiektów geograficznych.. Jezioro Tałty o Zaznacz poprawne zakończenie zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt