Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzek w jej górnym środkowym i dolnym biegu

Pobierz

Cofanie się wodospadu Wodospad Niagara -najbardziej znany, choć niewielki (maksymalna wysokość wynosi zaledwie 51 m), leżący naRzeźbotwórcza działalność rzek Rzeka w trakcie swojego biegu od źródła do ujścia kształtuje krajobraz poprzez erozję , transport i akumulację .. Jak powstają terasy rzeczne?. Działalność rzeki w różnych odcinkach W górnym biegu rzeki przeważa erozja wgłębna.. Rozdrobnione fragmenty skał woda potrafi ____ na ogromne odległości.Grafika.. Jeżeli źródła znajdują się na rozległych płaskowyżach graniczących z morzem, to w górnym biegu rzeka płynie powoli, a jej nurt przyspiesza dopiero w dolnym biegu.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Scharakteryzuj w biegu górnym ,środkowym i dolnym procesy rzeźbotwórcze i elementy krajobrazu.W profilu podłużnym rzeki, w zależności od stopnia nachylenia terenu, po którym płynie, wyróżnia się charakterystyczne odcinki (biegi) rzeki: górny, środkowy, dolny.. Erozja wgłębna.. Rzeźbotwórcza działalność rzeki polega na niszczeniu podłoża,po którym ona płynie,oraz transporcie i akumulacji niesionego przez nią materiału .Start studying rzeki i ich rzeźbotwórcza działalność.. W środkowym - erozja boczna i powstają meandry.. Rzeźbotwórcza działalność rzek i mórz Poruszająca się woda potrafi mechanicznie niszczyć skały.. Przenoszone przez wodę fragmenty skał uderzają w dno i ____ , niszcząc je bardziej niż sama woda..

1.1.scharakteryzuj rzeźbotwórcza działalność rzek w jej górnym, środkowym i dolnym biegu.

Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji).. Filmy.. Ze względu na czas istnienia dzielimy je na: - stałe - zasilanie w określonych porach roku, np. w okresie deszczowym, ale płynące cały rok.Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek 1.. W odcinku tym rzeka transportuje duże ilości materiału, który pochodzi ze zboczy doliny i wyerodowanego koryta.. Erozja rzeczna przejawia się niszczeniem podłoża skalnego w związku z powiększaniem doliny rzecznej.Rzeźbotwórcza działalność rzek polega na erozji, transporcie oraz akumulacji materiału skalnego.. Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji).. Elementy profilu podłużnego rzeki.Środkowy bieg rzeki różni się od górnego przede wszystkim tym, że procesy transportu zaczynają dominować nad erozją.. Odcinki rzeki Rzeka dzieli się na 3 odcinki: bieg górny, bieg środkowy, bieg dolny.. Spadek rzeki, tak duży w poprzednim odcinku tutaj ulega zmniejszeniu, zaś nad erozją wgłębną zaczyna dominować erozja boczna.Na tych procesach polega ich działalność rzeźbotwórcza.. Rzeki mają duży wpływ na modelowanie powierzchni Ziemi.IV Rzeźbotwórcza działalność rzek "Kropla drąży skałę" to powiedzenie, które nie wzięło się znikąd..

Rzeźbotwórcza działalność rzek prowadzi do powstawania dolin rzecznych.

Rzeźbotwórcza działalność rzeki obejmuje: a) erozję (niszczenie dna skałami) b) transport (materiału skalnego) c) akumulację - osadzanie 3.. Działalność rzeźbotwórcza wód płynących (rzek) nazywana jest też procesami fluwialnymi.. Określenia używa się w umownym oznaczeniu poszczególnych odcinków rzeki.W typowym przekroju rzeki wyróżnia się trzy etapy: bieg górny - odcinek rzeki od źródła, po tereny wyżynne.Przeważa erozja denna, występuje także erozja boczna oraz wsteczna.Początkowo w górnym biegu rzeka płynie zazwyczaj po stromych .Nie każda rzeka ma taki sam charakter kolejnych odcinków swojego biegu.. Od momentu powstania Niagara wycofałasięjużo około11 km i wg szacunkówza około25 tysięcylat zdrenuje jezioro Erie.. Nauczę się: wyjaśnić, na czym polega rzeźbotwórcza działalność rzek oraz od czego zależy Biegi w dolinie rzeki (górny , dolny, środków) - patrz strona 126Rzeźbotwórcza działalność rzek DRAFT.. W dolnym .Proces niszczącej działalności wód deszczowych nazywa się ablacją deszczową.. Prawda.. Zjawisko to nazywamy erozją.. Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe.. Prowadzi to do cofania progu wodospadu w tempie wynoszącym około0,8 m na rok.. W dolnym biegu, a zwłaszcza u ujścia do morza lub jeziora, rzeka .• podaje cechy rzeźbotwórczej działalności rzeki - erozji, transportu, akumulacji - w jej górnym, środkowym i dolnym biegu • omawia rodzaje erozji rzecznej i warunki, w których ona zachodzi • rozpoznaje na rysunkach i fotografiach formy powstałe w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek • omawia skutki rzeźbotwórczej .Bieg rzeki - linia spływu wód rzecznych w rzucie pionowym..

Jak zachowuje się rzeka w biegu : -górnym -środkowym -dolnym 4.Jak powstają meandry?

Podczas transportu ma miejsce niszczenie dna, tzw.Przebieg rzeźbotwórczej działalności rzek zależy od: spadku terenu, budowy geologicznej (rodzaju skał w podłożu), ilości i prędkości płynącej w rzece wody.. Wykonaj ćwiczenia w Kartach pracy str. 96-97 Termin 29.05.2020 Proszę o terminowe przesyłanie prac.2 TEMAT LEKCJI Rzeźbotwórcza działalność rzek czyli erozyjne i akumulacyjne skutki działalności rzek CZAS REALIZACJI 45 minut SCENARIUSZ LEKCJI Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA NA III ETAPIE EDUKACYJNYM Dział programu: CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE KSZTAŁTUJĄCE POWIERZCHNIĘ ZIEMI Klasa: I Odniesienie do podstawy programowej: 1.2, 1.6, 1.7, 3.6, 3.7 Zakres treści: Elementy sieci rzecznej: system .Klasa II Technik Hotelarstwa Geografia - 15.04.2020 r. i 17.04.2020 r. Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek.. Przypomnij pojęcia: system rzeczny, zlewisko, dorzecze, dział wodny.. charakteryzuje główne procesy zewnętrzne modelujące powierzchnię Ziemi (erozja, transport, akumulacja) oraz skutki rzeźbotwórczej działalności rzek, wiatru, lodowców, lądolodu i mórz oraz wietrzenia; 1.. Spadek rzeki jest mniejszy aniżeli w odcinku górnym, a z powodu przyjmowania kolejnych dopływów ilość wody w korycie zwiększa się..

Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzeki w: a) górnym biegu b) środkowym biegu c) dolnym biegScharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność rzek.

6.Wymień typy ujść rzecznych.. Ostrokrawędziste odłamy skał są wygładzane i zaokrąglane, przez co powstają ____ , potem żwir, piasek i w końcu jeszcze drobniejsze osady.. Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe.. Wszystko zależy od usytuowania źródeł.. Filmy.. Erozja występuje, jednak silniej zaznacza się erozja boczna.Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie Pinterest Brak komentarzy: Publikowanie komentarza7.. Rzekę tworzą wody z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców.. W środkowym biegu rzeki wody jest więcej, ponieważ kolejne dopływy rzeczne wpadają do rzeki głównej.. W górnym biegu, gdzie występuje największy spadek rzeki, woda płynie z dużą prędkością.Bieg górny • Bieg górny -odcinek rzeki od źródła, po tereny wyżynne • Początkowo w górnym biegu rzeka płynie zazwyczaj po stromych zboczach, często bardzo szybko, żłobiąc wąskie i głębokie doliny.. 2.wyjaśnij dlaczego niektóre rzeki tworzą przy ujściach delty a inne mają ujścia lejkowate.Wodospadu Niagara -powstałw wyniku erozji wstecznej.. W górnym biegu rzeki dominuje erozja wgłębna i erozja wsteczna, w środkowym biegu - erozja boczna i mogą tworzyć się tam meandry.. Woda w rzekach ulega odnowieniu co 10-11 dni.. W związku z tym przebieg i skutki erozji oraz akumulacji są inne w rzekach górskich niż w rzekach nizinnych.Woda w rzece mechanicznie niszczy skały, a proces ten nazywamy ____.. Długotrwałe wystawienie materii na działanie wody będzie skutkować jej poddaniem się rzeźbotwórczej działalności rzek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt