Napisz wzory sumaryczne tlenek glinu

Pobierz

Nazwa Wzór sumaryczny : Tlenek sodu.. Odpowiedz.. Tlenek chloru (III) Tlenek glinu.Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących związków : a) tlenek rtęci (I) b)chlorek glinu c)tlenek glinu d)siarczan miedzi (II) e)tlenek siarki (IV) f)tlenek azotu (III) g)tlenek węgla (IV) h)tlenek sodu i)tlenek chloru (VII)Autor: kosmita Dodano: 2.11.2010 (12:38) Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących wzorów.. - Rozwiązanie: - Pytania i odpowiedzi - Chemiazadanie 1 Cl₂O₃ - tlenek chloru(III) MgO - tlenek magnezu ZnO - tlenek cynku.. 1) Wzór sumaryczny tlenku siarki (VI) 2) Wzór sumaryczny chlorku magnezu 3) P4O10 to wzór: 4) Odczytaj zapis 3N2 5) Określ wartościowość pierwiastków w CrO3.. Napisz do mnie na Instagramie: Napisz wzory sumaryczne tlenków i wodorotlenków o podanych nazwach systematycznych.. Napisz równania reakcji otrzymywania (dwoma metodami): wodorotlenku wapnia, 2011-12-18 19:22:49Od każdego atomu glinu odchodzą trzy kreski, ponieważ glin w tym związku jest trójwartościowy.. Napisz wzory sumaryczne dla związków siarki (II)z pierwiastkami ;ołowiem(II) i ołowiem (IV),żelazem (III),miedzią(I,glinem(III i węglem (IV).Wymień różnicę miedzy substancją czystą i mieszaniną.Podobało się?. 1.Wzory sumaryczne -tlenek glinu -wodorotlenek wapnia -kwas chlorowy(VII) -azotan(III) żelaza(III) -siarczan(IV) potasu -tlenek sodu -kwas węglowy 2.Wzory strukturalne -siarczek potasu -azotan (V) baru -kwas fosforowy 3.Nazewnictwo -Cu2O -NaOH -H2SO3 -AL(SO3)3 -P4O10 -Fe(OH)3 -H2S -MG(NO3)2 4.Równania reakcji -tlenek litu -zasada sodowa .Zad.1 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach..

Fe 2 O 3Napisz wzory sumaryczne i strukturalne podanych tlenków?

a)bromek wapnia b)chlorek niklu(III) c)azotan(V) żelaza… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.tlenek wapnia - CaO tlenek manganu (VII) - Mn2O7 tlenek węgla (IV) - CO2 tlenek węgla (II) - CO tlenek siarki (IV) - SO2 tlenek siarki (VI) - SO3 tlenek sodu - Na2O tlenek chromu (III) - Cr2O3 tlenek rubidu - Rb2O tlenek baru - BaO tlenek żelaza (II) - FeO tlenek żelaza (III) - Fe2O3 tlenek chromu (II) - CrO tlenek chromu (III) - Cr2O3 tlenek chromu (VI) - CrO3 tlenek fosforu (V) - P4O10 tlenek azotu (I) - N2O tlenek azotu (II) - NO tlenek azotu (III) - N2O3 tlenek krzemu (IV) - SiO2 .l = 2п r - długość okręgu п = 3,14 P = п r2 - pole koła a√2 - przekątna w kwadracie h = (a√3) : 2 - wysokość trójkąta równobocznego P = (a√3) : 4 - pole trójkąta równobocznego r = h : 3 - promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny R = 2h : 3 - promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym r = a :2 -.Napisz wzory sumarycznej tlenków?. Tlenek miedzi (I) Tlenek arsenu ( V) Tlenek baru.. wodorotlenek żelaza(II) tlenek potasu tlenek magnezu wodorotlenek glinu tlenek węgla(IV) wodorotlenek magnezu tlenek żelaza(III) wodorotlenek miedzi(II) z góry dziękuje ️Narysuj wzory sumaryczne i strukturalne: tlenek metalu tlenek wapnia tlenek litu tlenek węgla (II) tlenek węgla (IV) tlenek żelaza (III) tlenek żelaza (II) tlenek glinu POMOOOOOCY!.

Zapisywanie wzoru sumarycznego na podstawie wzoru strukturalnego.

3 Podaj nazwy związków chemicznych: 1.. Wiele pierwiastków tworzy po kilka tlenków, w których ich wartościowość jest różna.. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenku potasu, wodorotlenku wapnia, wodorotlenku żelaza (III), wodorotlenku glinu, wodorotlenku sodu, wodorotlenku miedzi (II) 2.. Mając wzór strukturalny łatwo możemy zapisać wzór sumaryczny.Korzystając z układu okresowego pierwiastków, napisz wzory sumaryczne tlenków: a) metali: potasu, baru, glinu, b) niemetali (o największej wartościowości): węgla, azotu, siarki, bromu.. TLENKI: t. wodoru t. wapnia t. glinu t. węgla (IV) t. węgla (II) t. magnezu t. żelaza (III) t. żelaza (II) t. sodu t. ołowiu (IV) t. miedzi (I) t. baru t. krzemu t. siarki (VI) t. siarki (IV) t. siarki (II) t. chloru (VII) t. chloru (I) t. azotu (V) t. azotu (III) jeżeli jest to gdzieś w internecie to nie musicie pisać tylko możecie wysłać link.Opublikowany in category Chemia, 22.09.2020 >> .. W pierwszym tlenku ołów ma wartościowość cztery, w drugim zaś - dwa.. <3odpowiedział (a) 29.03.2012 o 17:13. to jest sumarycznie a strukturalnie nie umiem Ci tak napisać.. +0 pkt.napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych nazwach: -chlorek glinu, - siarczek magnezu, -jodek potasu, - tlenek wapnia, - siarczek sodu - tlenekNapisz wzory sumaryczne następujących związków: a) wodorku wapnia, jodowodoru, wodorku glinu b) tlenku azotu(V), tlenku siarki(VI), tlenku sodu c) wodorotlenku potasu, wodorotlenku miedzi(II), wodorotlenku żelaza(III) d) chlorku sodu, siarczanu(VI) potasu, siarczku miedzi(I), węglanu wapnia, fosforanu(V) żelaza(II)Napisz wzory strukturalne siarczku sodu ,chlorku żelaza (II).tlenku żelaza(III),wodorku glinu..

7.wodorotlenek niklu (III)1.Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach: a) tlenek litu.

1.wapń + tlen Tlenek.. +0 pkt.. b)tlenek chloru (\/||) c)tlenek fosforu (|||) d)tlenek magnezu e)tlenek azotu(\/) f)tlenek azotu(||) 2.Napisz nazwy systematyczne tlenków o podanych wzorach.. Przykładem są związki ołowiu z tlenem o wzorach sumarycznych: Pb O 2 i PbO.. Aby rozwiązać zadanie sformułowane w tytule należy wiedzieć kilka.. Poprawnie zapisz informacje zawarte w reakcji.. K + O2 ----> K02.Napisz wzory sumaryczne związków: 1. tlenek magnezu 2. siarczek glinu 3. chlorek sodu 4. tlenek siarki (IV) 5. tlenek siarki (VI) Zad.. N₂O₅ - tlenek azotu(V) Br₂O₅ - tlenek bromu(V)Napisz wzory sumaryczne tlenków magnezu, potasu, siarki (VI) , azotu (V), fosforu (III).. Chemia Nowej Ery 2, zad.3 str.6.. Od każdego atomu tlenu odchodzą dwie kreski, ponieważ tlen jest dwuwartościowy.. Nie wiem jak to zrobić :( Z góry dzięki.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać.Przydatność 50% Wzory Kinematyka V= s : t - szybkość średnia (ruch jednostajny) a= V : t - przyspieszenie (ruch przyspieszony) s= (a*t2) : 2 - droga (ruch przyspieszony) V= a*t - prędkość końcowa (ruch przyspieszony) s= 0,5 * V0 * t - droga w ruchu jednostajnie opóźnionym Dynamika F [N] - siła 1N = kg*m/s2 Fw - siła wypadkowa m [kg] - masa Fc -.Napisz wzory sumaryczne następujących związków chemicznych: a) siarczku srebra(I), tlenku manganu(IV), chlorku wapnia, b) chlorku ołowiu(II), tlenku miedzi(I), siarczku potasu, c) tlenku ołowiu(II), chlorku żelaza(III), siarczku glinu, d) siarczku miedzi(II), tlenku azotu(V), chlorku magnezu, e) tlenku żelaza(III), tlenku węgla(IV .Wzory sumaryczne kl7 - Test..

magnez +A------>tlenek magnezu +B | wodór +C-->B +miedż | siarczek miedzi.

Przyporządkuj do podanych nazw systematycznych tlenków ich wzory .Pierwszy człon to wyraz tlenek, a drugi - nazwa pierwiastka w dopełniaczu, np. tlenek sodu.. 2 Oblicz wartościowość pierwiastków połączonych z tlenem lub wodorem: NH 3 Mn 2 O 5 CH 4 Cl 2 O 7 Na 2 O. Zad.. Odpowiedz.. Może być zrobione nawet w Paint.. Question from @Rukiuś - Gimnazjum - Chemia Napisz wzory sumaryczne soli fluorek glinu.. Produkcja kosmetyków, np.pudrów Produkcja cementów i zapraw murarskichPrzydatność 50% Wzory Kinematyka V= s : t - szybkość średnia (ruch jednostajny) a= V : t - przyspieszenie (ruch przyspieszony) s= (a*t2) : 2 - droga (ruch przyspieszony) V= a*t - prędkość końcowa (ruch przyspieszony) s= 0,5 * V0 * t - droga w ruchu jednostajnie opóźnionym Dynamika F [N] - siła 1N = kg*m/s2 Fw - siła wypadkowa m [kg] - masa Fc -.Napisz wzory sumaryczne następujących związków: a) wodorku wapnia, jodowodoru, wodorku glinu b) tlenku azotu(V), tlenku siarki(VI), tlenku sodu c) wodorotlenku potasu, wodorotlenku miedzi(II), wodorotlenku żelaza(III) d) chlorku sodu, siarczanu(VI) potasu, siarczku miedzi(I), węglanu wapnia, fosforanu(V) żelaza(II)Napisz prawidłowo równanie reakcji chemicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt