Przykładowy opis klasy 1

Pobierz

Technika Obraz jest dynamiczny, faluje nie tylko postać, faluje krajobraz i kolory w tle, otoczenie, nawet niebo.Górne partie szczytów są pokryte gdzieniegdzie śniegiem.. Często nosi niekonwencjonalne ozdoby, które sama robi, ma niewątpliwy talent plastyczny.przykładowe zdania Ćwiczenie 1 - Napisz po śladzie (1bc) // (1kol) // (2bc) // (2kol) // (3bc) // (3kol) Ćwiczenie 2 - Wytnij i przyklej wersja łatwiejsza, bc // kol wersja trudniejsza, bc // kol Ćwiczenie 3 - Zaznacz wersja łatwiejsza, bc // kol wersja trudniejsza, bc // kol Ćwiczenie 4 - Napisz po śladzie i narysuj1.. SCENARIUSZ ZAJĘĆ CAŁODZIENNYCH W KLASIE 1Diagnoza indywidualnego przypadku.. Słońce świeciło ostro, tak jak może świecić zimowe słońce.. Długie łapki zakończone są ostrymi pazurkami.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Następnie dokładnie opisujemy: twarz, nos , oczy, usta, brwi, włosy, ręce.. Życzenia dla Mamy Brakujące słowo.. Zastanów się .Dowiecie się co to jest opis, jakie muszą wystąpić w nim elementy.. Umie ocenić swoje postępowanie.. Znamy się od podstawówki.. Bardzo dobry (5) - Ćwiczenia sprawnościowe wykonuje z dużym zaangażowaniem.. Chętnie zdobywamy nowe wiadomości i umiejętności.. Zapamiętaj schemat opisu obrazu 1.. Umie też być koleżeńska, uczynna oraz zgodnie współpracować w zespole rówieśników.Klasa 1 · NN to dziewczynka spokojna, koleżeńska i życzliwie ustosunkowana wobec innych..

Bierze aktywny udział w życiu klasy.

IDENTYFIKACJA PROBLEMU.. Co to jest IPET - przeczytaj więcejOpis przyjaciela Mój przyjaciel ma na imię Franek.. Tytuł jest znaczący.. 3.Poniżej przedstawiamy przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym dla poziomu edukacji wczesnoszkolnej.. Nauczycie się opisywać postaci, przedmioty, sytuacje.. Niesie pomoc w różnych sytuacjach.. Jego futerko jest miękkie i puszyste.. Zawsze są gotowi do podejmowania różnych zadań.Z klasą stale prowadzę rozmowy indywidualne i grupowe, pozostaję w ciągłym kontakcie z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i rodzicami uczniów.. Przedstawiamy również: ubiór, sposób bycia, styl wypowiadania się.. Wobec kolegów jest miła, otwarta i uczynna.. Wychowanie fizyczne: Celujący (6) - Ćwiczenia sprawnościowe cechuje perfekcjonizm i wielkie zaangażowanie.. Systematycznie odrabiają zadanie domowe.. Była piękna pogoda.. Zakończenie- podsumowanie, zawiera wrażenia opisującego: Mruczuś bardzo lubi mleko.Niedostateczny (1) - Uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, nie rozróżnia nut.. W obrazie tym krzyczy główna postać, krzyczą kolory, krzyczy… wszystko.. Jest blondynką, ma długie proste włosy, które chętnie rozpuszcza, rzadziej upina w kok..

Jest w moim wieku i chodzi ze mną do klasy.

Luki zwierzęta klasa II opis Brakujące słowo.. 4.Opis tła obrazu.. Zakończenie.. Lubi ubierać się w dżinsy i krótkie sukienki, czasem delikatnie maluje się na dyskotekę.. Reagują emocjonalnie adekwatnie do sytuacji.. Wysoko na niebie kłębią się białe obłoki.. Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Polski.Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego - uczeń .. Odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania.. Uwielbia żywe kolory: czerwony, różowy, zielony.. Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. 2.TEST CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM - KLASA 1 - Wyjście do kina; CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM KLASA II - Wycieczka do lasu; Monografia liczby 3 - scenariusz zajęć klasa 1; TEST CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM - KLASA III - Drzewa; OPIS DRZEWA - DĄB BEZSZYPUŁKOWY; Z wizytą u litery O - wprowadzenie litery "O".. Był uczniem klasy czwartej szkoły podstawowej.Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) rozwój fizyczny odpowiada wiekowi biologicznemu kroki sztywne, brak spontanicznego poruszania się, zachęcanie do włączania się doKONSPEKT (przykładowy 1) imię nazwisko numer albumu konspekt lekcji geografii grupa docelowa: uczniowie klasy liceum temat lekcji: morze bałtyckie jako ..

Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.

Jesteśmy śmiali, uczynni i zdyscyplinowani.. Krótka informacja o dziele i jego twórcy.. Michała poznałam, gdy rozpoczęłam pracę w mojej obecnej szkole, w 2015 roku.. Cechuje nas obowiązkowość i pracowitość.. 5.Określenie nastroju dzieła.. Klasa 3 Polski Opis przedmiotu.. Nie zawsze kulturalnie odnosi się do innych i panuje nad negatywnymi emocjami.. Dobry (4) - Uczeń wykazuje ogólną sprawność ruchową.Przykładowy opis obrazu Krzyk Edvarda Muncha Tytuł Przed nami obraz Edvarda Muncha Krzyk.. zagrożony niedostosowaniem społecznym.. Często, gdy jest zaniepokojony, pręży swój czarny tułów.. Lubimy spędzać ze sobą czas.. Pracuje systematycznie.. Każdą cześć opisu piszesz od nowego akapitu.. 6.Sformułowanie własnych wrażeń lub refleksji.. Prószków.. Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.. Klasa 2 Angielski Bugs Team 2.. Pomiędzy nimi rosną się górskie kwiaty.. Są weseli, koleżeńscy i pracowici.. Zna zasady i normy obowiązujące w szkole, ale czasem ich nie przestrzega.. Tu możesz napisać opinię na temat postaci, ocenić ją: co o niej myślisz, co w niej lubisz, czego nie akceptujesz, co byś nieco zmienił w wyglądzie, ubiorze?. Uczniowie brali udział w spotkaniach organizowanych w szkole dotyczących działań profilaktycznych.. Szanuje własność cudzą i osobistą.. Nie ma między nimi żadnych bójek i kłótni..

Aż dziesięcioro uczniów z naszej klasy zostało wyróżnionych za wyniki w nauce.Zna piosenki, śpiewa z klasą.

Klasa II Zachowanie; Jest pracowita i obowiązkowa.. Po prawej stronie obrazu z ziemi wyrasta pięć wysokich, smukłych sosen.Plik zawiera zadania służące doskonaleniu umiejętności tworzenia opisu postaci.. wg Agnieszkakapica.. Dbałam o poczucie bezpieczeństwa każdego ucznia i dobrą atmosferę w klasie.. Uczniowie osiągnęli w tym roku szkolnym dobre wyniki, świadczą o tym miesięczne sprawdziany oraz wyniki diagnozy po klasie I.. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego Poziom A: zawsze przestrzega norm postępowania i obowiązków wynikających z roli ucznia; trafnie ocenia postępowanie swoje i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości; często przejmuje rolę lidera w pracy zespołowej, współpracując zgodnie z ustalonymi zasadamiCharakterystyka kl. I a Klasa I a liczy 14 uczniów, w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców.. Wystę-puje w przedstawieniach teatralnych.Opis krajobrazu zimowego.. Czują się w klasie bezpiecznie.Klasa IIa.. Pisząc opis pamiętasz o jego elementach tj.: - tutuł, - wstęp, - rozwiniecie, - zakończenie.. Autorką opracowania jest Pani Dorota Myślińska - dziękujemy za udostępnienie.. OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA I -przykłady **** Uczennica potrafi nawiązywać pozytywne kontakty w grupie społecznej.. Krajobraz, który szczególnie utkwił mi w pamięci, zobaczyłem w czasie zimowej wycieczki na Słowację.. Na jego twarzy widać kilka piegów.. Widać również pozostałości starego drewnianego płotu.. Dzieci chętnie z sobą przebywają i wspólnie bawią się.. Człuchów.Przedmioty - wybierz jeden i napisz opis Koło fortuny.. Ma on ciemne, krótkie włosy i niebieskie oczy.. Hanna Szmurło.. Mieszka niedaleko i często go odwiedzam.. W klasie doskonale wywiązuje się z roli skarbnika.. Spędzają wspólnie czas na przerwach, świetlicy.1.. Wyznaczanie środka ciężkości; ćw 57c - Sprawozdanie z laboratorium ocenione na 5, Monika Wełna;Jun 2, 2022 Pomimo, że dzieci są z trzech różnych miejscowości i różnych przedszkoli bardzo szybko się z sobą zżyły i zintegrowały.. Potrafi dokonać samooceny swojego postępowania.. Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości.. 3.Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na pierwszym planie obrazu.. Wśród traw kotliny rozrzucone są skalne głazy.. · NN jest chłopcem miłym, grzecznym i obowiązkowym.Klasa I.. Jest zawsze.. poleca 83 % Język polski Charakterystyka przyjacielaKotek dziewczynki jest czarny.. 2.Określenie tematyki obrazu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt