Gus druki sprawozdań z-03

Pobierz

Nie chcemy, abyś otrzymywał wiadomości, które okażą się dla Ciebie .Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy.. Z-03: Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 2021: 1.23.02: kwartał: raz w kwartale do 12 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 12 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 12 października 2021 r. za trzy kwartały 2021 r. .. W przypadku powtarzających się problemów z logowaniem skontaktuj się z administratorem.. Pytania dotyczące formularzy lub wątpliwości dotyczących interpretacji zapisów rozporządzenia kieruj na poniższy adres mailowy: Materiały Rb-Z - jednostki nadzorujące przekazujące dane bezpośrednio do GUSW związku z zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych samorządowe jednostki budżetowe, w tym jednostki obsługujące, oraz samorządowe zakłady budżetowe przekazują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego .GUS Ścieżka.. Zaloguj się ponownie, aby powrócić do poprzednio prezentowanej strony.. Udostępnij .. z-03 ja podaję czas faktycznie przepracowany ( po odjeciu godzin urlopów, chorób itp )mam nauczycieli liconych z 18 godz. i pozostałych pracowników liczonych z 40 .Trwa uruchamianie aplikacjiZłożenie niektórych sprawozdań wynika z obowiązku nałożonego przez ustawę o statystyce publicznej..

W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Poznaniu tel.

ID.Strona informacyjna Portalu Sprawozdawczego GUS.. Elektroniczna Skrzynka PodawczaKontakt w sprawie sprawozdawczości.. Instytucje naukowe w odniesieniu do S-11 i S-12 obowiązują .Główny Urząd Statystyczny.. Przez Gość Ala, 8 Lipca 2009 w Dokumenty kadrowe.. Inne zaś są składane, ponieważ jednostka została do tego zobowiązana w wyniku losowania przez GUS.. Aby indywidualnie utworzyć sprawozdania GUS, należy wybrać rodzaj formularza z menu Dokumenty/Sprawozdania GUS:.. Zgodnie z ustaleniami MEiN zawartymi w komunikacie opublikowanym w aktualnościach systemu wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 20 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.).. Godziny pracy Urzędu: 8.15-16.15 Kancelaria: +48 22 608 30 00.. Wzory formularzy sprawozdawczych GUS na rok 2020.. Wiersz 05.. Wpisz swój identyfikator i hasło dostępu do Portalu Sprawozdawczego.. Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe, czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze).. Jeśli przez 30 minut w serwisie WWW nie wykonasz żadnego działania powodującego przejście na inną stronę, zostaniesz ze względów bezpieczeństwa przeniesiony do strony logowania..

Sprawozdanie MZ/Szp-11Znaleziono 206 interesujących stron dla frazy gus formularze sprawozdań sp 3 za 2013r w serwisie Money.pl.

To, jakie sprawozdania spółka ma obowiązek złożyć, zależy od branży, w jakiej działa, i od liczby zatrudnionych pracowników.1.0 Logowanie do systemu.. Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot.. Strona główna Ośrodki Ośrodek Statystyki Krótkookresowej Formularze na rok 2022.. Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa.. Pomoc techniczną w sprawach Portalu Sprawozdawczego (aktywacja konta, problemy z logowaniem lub odzyskaniem hasła) można uzyskać pod numerem Infolinii .Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów.. Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 .Jan 1, 2022Jan 3, 2022formularz sprawozdawczy na rok 2022 Opis druku: Formularz Z-03 składa się z jednej części zatytułowanej Dane dotyczące jednostki sprawozdawczej, w której jednostki sprawozdawcze wpisują m.in. symbol rodzaju działalności przeważającej według PKD 2007.Do wyboru są trzy metody określone przez GUS w objaśnieniu do formularza Z-3: średnia arytmetyczna ze stanów dziennych, średnia arytmetyczna z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca, średnia chronologiczna z pierwszego, piętnastego i ostatniego dnia miesiąca.. by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami portalu ezdrowie.gov.pl..

sprawozdań (w tym elektronicznych), np. obowiązujące terminy, podstawy prawne zasady sporządzania sprawozdań lista osób do kontaktu.

problemy z logowaniem lub odzyskaniem hasła) można uzyskać pod numerem Infolinii Statystycznej: 22 279 99 99. czynnej pon.- pt.: godz. 8.00 - 15.00 .. które mogą zostać wykorzystane w celu prawidłowego zaklasyfikowania wyrobów według PRODPOL na potrzeby sprawozdań P-01 i P-02.GUS Z-06 (za 2016) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2016 rok GUS Z-03 (2017) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach GUS Z-05 (2017) Badanie popytu na pracę GUS Z-KW Statystyczna karta wypadku GUS ZD-5 (2016) Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego stan w dniu 31 XII 2016 r.Sprawozdawczość GUS za 2021 rok..

0 strona wyników dla zapytania gus formularze sprawozdań sp 3 za 2013rAutomatyzacja poboru danych; Wzory formularzy dla sądów powszechnych za 2022 r. Wzory formularzy dla sądów powszechnych za I półrocze 2022 r.Logowanie.

Formularze na rok 2022 A A A.. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.Feb 16, 2022Mar 10, 2022Są dwie możliwości składania sprawozdań do badań przeprowadzanych przez GUS: - off-line; - poprzez internetowy Portal Sprawozdawczy, który można znaleźć pod adresem .. 2022: 1.64.03: miesiąc: raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni:MZ-03 zip rozmiar 0,42 M. MZ-06 zip rozmiar 0,35 M. MZ-11 zip rozmiar 0,66 M. MZ-13 zip rozmiar 0,36 M. MZ-14 zip rozmiar 0,38 M. MZ-15 zip rozmiar 0,64 M. MZ-19 zip rozmiar 0,40 M.. Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług.. Rodzaj sprawozdania - określa, które sprawozdanie zostanie wykonane.Przed otworzeniem plików z formularzami zapoznaj się z instrukcją do plików..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt