Funkcja kwadratowa powtórzenie scenariusz lekcji

Pobierz

Chciałam, aby uczniowie rozwiązując zadania testowe dochodzili do prawidłowego wyniku (jedna odpowiedź prawidłowa na cztery możliwe) poprzez zadawanie sobie pytań i wspólne poszukiwanie odpowiedzi.Scenariusz lekcji diagnozującej z matematyki przygotowującej do sprawdzianu z funkcji kwadratowej Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej Czas trwania : 90 min.. Środki dydaktyczne:Plik funkcja kwadratowa powtórzenie scenariusz lekcji.pdf na koncie użytkownika igor916 • Data dodania: 14 lis 2018Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o funkcji liniowej oraz kwadratowej.. Zasoby Biblioteki Multimedialnej Interklasy.. poziom nauczania.. Konspekt lekcji matematyki w III klasie przygotowany pod kątem hospitacji diagnozującej osiągnięcia uczniów w obrębie standardów egzaminacyjnych.. umiejętności.. CELE OPERACYJNE: Uczeń potrafi: • określać funkcję kwadratową w postaci ogólnej, iloczynowej i kanonicznej, • obliczać wyróżnik trójmianu kwadratowego, • wyznaczać miejsca zerowe funkcji kwadratowej oraz współrzędneLekcję powtórzeniową dotyczącą funkcji kwadratowej zrealizowałam w formie pracy zespołowej, metodą aktywizującą polegającą na wzajemnym odpytywaniu się w postaci zmodyfikowanej.. CEL OGÓLNY: usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcji kwadratowej.. Oblicz: miejsce zeroweScenariusz lekcji z klasy pierwszej/drugiej liceum/technikum, będącej powtórzeniem wiadomości o funkcji kwadratowej; zawiera arkusz diagnozy umiejętności uczniów dla nauczyciela uczącego przedmiotu.TEMAT: Funkcja kwadratowa - powtórzenie wiadomości..

DZIAŁ PROGRAMU: Funkcja kwadratowa.

Wielkość: 88 kB.. Odczytywanie z wykresu własności funkcji.. Temat lekcji: Zastosowanie własności trójmianu kwadratowego: rysowanie wykresu, wyznaczanie wzoru o podanych własnościach;" .. CELE LEKCJI : uczeń powtórzy wiadomości dotyczące funkcji kwadratowej: *obliczanie miejsc zerowych *rysowanie paraboli *obliczanie współrzędnych wierzchołka paraboli *monotoniczność *rozwiązywanie nierówności kwadratowych *zastosowanie funkcji kwadratowej PRZEBIEG LEKCJI : uczniowie rozwiązują zadania przygotowujące do sprawdzianuPublikacja zawiera scenariusz lekcji matematyki.. Jest to lekcja przeprowadzona ciekawą metodą pracy na kartach..

Scenariusz lekcji matematyki do I klasy liceum.

Funkcja kwadratowa Scenariusz nr 1: Przesuwanie paraboli Scenariusz nr 2: Postać kanoniczna funkcji kwadratowejScenariusz lekcji diagnozującej z matematyki przygotowującej do sprawdzianu z funkcji kwadratowej Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej Czas trwania : 90 min.. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z FUNKCJI KWADRATOWEJ.. Cel główny lekcji: doskonalenie umiejętności dotyczących funkcji liniowej oraz kwadratowej,2 Temat: Funkcje powtórzenie (do realizacji na godz. lekcyjnej) Cele lekcji:..

Scenariusz lekcji matematyki dla II klasy liceum.

jedna jednostka lekcyjna - 45 minut.. Cele lekcji: Uczeń potrafi: - nazwać oraz zapisać trzy postacie funkcji kwadratowej (A1), - zdefiniować pojęcia: miejsce zerowe funkcji, monotoniczność funkcji, wartości .Scenariusz lekcji powtórzeniowej z klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodowej, dotyczącej umiejętności rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych.. Własności ciągów.. Pobierz (pdf, 56,9 KB) Podgląd treściScenariusz nr 9*: Ciągi liczbowe -powtórzenie wiadomości Scenariusz nr 10: Procent składany - obliczenia bankowe Scenariusz nr 11: Sposoby opisywania ciągów.. TEMAT: Powtórzenie wiadomości o funkcji kwadratowej.. Lekcję tą można zrealizować w klasie trzeciej np. podczas realizowania powtórek.Scenariusz 1. efektywne współdziałanie w zespole1.. Scenariusz lekcji matematyki dla II klasy liceum Temat: Funkcja kwadratowa - powtórzenie i utrwalenie wiadomości Cele operacyjne: Uczeń potrafi: - podawać określenie funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, iloczynowej i kanonicznej, - przedstawiać funkcję kwadratową w różnych postaciach,CELE LEKCJI : uczeń powtórzy wiadomości dotyczące funkcji kwadratowej: *obliczanie miejsc zerowych *rysowanie paraboli *obliczanie współrzędnych wierzchołka paraboli *monotoniczność *rozwiązywanie nierówności kwadratowych *zastosowanie funkcji kwadratowej PRZEBIEG LEKCJI: uczniowie rozwiązują zadania przygotowujące do sprawdzianu wiadomości: Dana jest funkcja..

temat lekcji// lesson topic: Powtórzenie wiadomości z funkcji kwadratowej.

Zasoby Biblioteki Multimedialnej Interklasy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt