M kramarz logistyczna obsługa klienta

Pobierz

Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl.Książka Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji pochodzi z wydawnictwa Difin.. Zasadniczy nacisk położony jest na kooperację w sieciach dystrybucji, dlatego .. Pomiar, ocena, strategie, Difin SA, Warszawa 2014, s. 47 .I Logistyka 1546 AUTOBUSY 6 /2016 Paweł SMOLNIK JAKOŚĆ LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Postępujący rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencji rynkowej wymagają od przedsiębiorstw prowadzenia efektyw- nych działań zmierzających do jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów w sposób konkurencyjny, a zarazem zyskowny.Hancewicz Radosław, Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem, Wydawnictwo Helion Research Associates Performance, Ron Zemke, Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Wydawnictwo Wolters Kluwer Kramarz Marzena, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji.. elastyczności systemu) - transakcyjne ( czas cyklu realizacji zamówienia) - potransakcyjne ( serwis, gwarancje, procedury reklamacyjne) 4.. Pomiar, ocena, strategie, Wydawnictwo DifinW artykule omówiono wybrane metody pomiaru jakości logistycznej obsługi klienta, do których zaliczono metodę SERVQUAL oraz CSI.. Kwestionariusz ankietowy 4.3. przepływElementy logistycznej obsługi klienta można podzielić także na: - przedtransakcyjne ( polityka przedsiębiorstwa dot..

Indeks satysfakcji klienta Rozdział 5.

W Kolporter Service przyjęto standardy przedstawione w tabeli 2.. Pozycjonowanie strategii obsługi .Kramarz Marzena (Politechnika Śląska), Kramarz Włodzimierz (Politechnika Śląska) Title Strategie logistycznej obsługi klienta z perspektywy przedsiębiorstw flagowych Strategies of the Logistic Customer Service from the Perspective of Flag Enterprises Source Zeszyty Naukowe.3 Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana metody, techniki, analizy, cz.. Pomiar, ocena, strategie - Kramarz Marzena - Kup książkę w niskiej cenie na Livro.pl.. Pozyskane na tym etapie dane pierwotne pozwalają także na wyznaczenie wskaź-Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji Pomiar, ocena, strategie | Kramarz Marzena | Difin.. Operator logistyczny Cena Koszty funkcjonowania opera-tora (infrastruktura punktowa, system IT, zasoby ludzkie) Polityka odpowiedzialności społecznej, zużycie energii i materiałówElementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji Treści zawarte w książce mają pomóc w badaniach nad skutecznością przedsiębiorstw kooperujących w sieciach i łańcuchach dostaw..

... Kramarz M., Elementy logistycznej obsługi klienta w ...222 W. Kramarz, M. Kramarz 1.

Badacze w publika-cjach wskazują na różne aspekty; jedni podkreślają przedmiotowość, inni re-Logistyka i Transport LogiStyczna oBSługa kLienta w wyBranym ogniwie łańcucha DoStaw.. 43 transakcyjnej i procesowej, musi z czasem prowadzić do wzrostu zaufania, które staje się bazą dla współpracy strategicznej2.. 13 Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo flagowe, logistyczna obsługa klienta, .. 326 M. Kramarz, W. Kramarz 1 przejawiać się w stosunku do konkretnego partnera w określonych okolicznościach przezTreści zawarte w książce mają pomóc w badaniach nad skutecznością przedsiębiorstw kooperujących w sieciach i łańcuchach dostaw.. Functions of the information system of the logistics Źródło: Kiba-Janiak M., Witkowski K.: System informacji logistycznej w służbach ratowniczych.. To pierwszy podręcznik, który koncentrując się jednocześnie na metodach gromadzenia i analizowania danych z pomiaru ilościowego oraz jakościowego w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne zagadnienia obsługi klienta.. Szybka i bezpieczna dostawa.. Omów wpływ poziomu logistycznej obsługi klienta na konkurencyjność .Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji..

Książka Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji liczy 261 stron.

Pomiar, ocena, strategie - Marzena Kramarz - opis książki: Treści zawarte w książce mają pomóc w badaniach nad skutecznością przedsiębiorstw kooperujących w sieciach i łańcuchach dostaw.. Pomiar , ocena, strategie", s. 43 - 61 Królik R. (2015) Poziom obsługi klienta jako element zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa , "Czasopismo Logistyka", nr 3/2015, s. 2570 - M. Kramarz, K. Palka Rys. 2.. Zasadniczy nacisk położony jest na kooperację w sieciach dystrybucji, dlatego też miernik oceny skuteczności odniesiono do poziomu .Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji.. Jej wymiary to 160x235.. Zasadniczy nacisk położony jest na kooperację w sieciach dystrybucji, dlatego też miernik oceny skuteczności odniesiono do poziomu logistycznej obsługi klienta.logistycznej obsługi klienta w końcowej wartości postrzeganej przez klienta.. Studium przypadku Londyńskiego Centrum Operacyjnego.. Za .. Marzena Kramarz 230 obsługi klienta o współrzędnych: waga elementu; ocena elementu (Stodolny 2006).. Metodyka badań ankietowych 4.2.1.. Sprawdź!Celem artykułu jest wskazanie zależności pomiędzy atrybutami przedsiębiorstwa flagowego a elementami logistycznej obsługi klienta i w konsekwencji dobór strategii logistycznej obsługi klienta.. Próba badawcza 4.2.3.. Metody gromadzenia danych w badaniach ankietowych 4.2.2..

II., ... Cała procedura logistycznej obsługi klienta oparta jest na zdefiniowanych standardach.

Badania rynku i badania marketingowe 4.2.. 6) Kadłubek M.: Logistyczny i marketingowy wymiar obsługi klienta, "Logistyka" nr 5/2011.Logistyczna obsługa klienta.. Kontekst zrównoważonego rozwoju - Sabina Kauf, Marzena Kramarz, Adam Sadowski - opis książki: Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję przedstawiającą niestandardowe podejście do zarządzania marketingowo-logistycznego.Metody, techniki, analizy Cz I i II (Bendkowski) Gliwice 2006 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej), Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej (Bendkowski, Kramarz) Gliwice 2011 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej), Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, Difin 2014.11 D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 110 -112.. 11 przedsiębiorstwa flagowego a elementami logistycznej obsługi klienta 12 i w konsekwencji dobór strategii logistycznej obsługi klienta.. Należy do gatunków: nauki ścisłe, różne.. System standardów obsługi logistycznej i mierników ich realizacjiWyniki analizy wykazały, że w badanej firmie logistyczna obsługa klienta nie jest na tak wysokim poziomie, jak prezentowały to wskaźniki obliczane w przedsiębiorstwie.. (2014) Logistyczna obsługa klienta, "Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji.. Funkcje systemu informacyjnego logistyki Fig.. - Czas jako element strategii logistycznej obsługi klienta .. • logistycznej obsługi klientów, • systemów logistycznych odpadów.. Autorem książki jest Marzena Kramarz.. Promocje nawet do -35%.. (abstrakt oryginalny) .. Kramarz M.: Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, Pomiar, ocena, strategie, DIFIN, Warszawa 2014Ocena logistycznej obsługi klienta 4.1.. Mierniki logistycznej obsługi klienta 4.4. relacje pomiędzy wieloma organizacjami na danym szczeblu łańcucha dostaw tworzą sieci.. w branży motoryzacyjnej niezwykle istotne są sieci zaopatrzenia.. Wprowadzenie .. waniu wymaganego przez klientów poziomu jakości obsługi klienta (tzw. logistyka oszczędności), .. obsługi logistycznej - wysokie koszty transakcyjne, sprzedaż bezpośrednia Produkcja - zwiększona liczba przezbrojeń,Zarządzanie marketingowo-logistyczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt