Dobierz do poniższych opisów nazwy zwierząt

Pobierz

(143) Konie (97578) Koty (60534) Ochrona Zwierząt (11164) Owady (9151) Pajęczaki (178) Płazy (1604)Do podanych opisów skał, dobierz odpowiednie nazwy: Opisy skał: Skała luźna, zbudowana z kilkucentymetrowych okruchów.. D. Wypukła forma terenu o wysokości do 30 m od podnóża.. (13429) Jakie to Zwierzę?. Na fotografiach zazwyczaj okazuję zadowolenie ze swojej pracy, a w rzeczywistości zapewne jest inaczej.. Nie ma zewnętrznej muszli.. Polska za panowania pierwszych władców z dynastii Piastów Źródło: Testy dla ucznia.. Parki narodowe: Białowieski, Gór Stołowych (Stołowogórski), Karkonoski, Ojcowski, Sowiński, ł Bieszczadzki.. Mięczaki.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Parki narodowe: Biaáowieski, Gór Stoáowych (Stoáowogórski), Karkonoski, Ojcowski, Sáowi ski, Bieszczadzki.. Zadanie 1.. Płazińce.. Jeżeli potrzebujesz pomocy z rozwiązaniem innego zadania, napisz komentarz bezpośrednio pod nim.. @Gość Dzień dobry, w komentowanych przez Ciebie ćwiczeniach nie ma zadania 2 na stronie 84.. Nowa Matura 2006, E. Pustuła, C. Tulin, Gdynia 2005, s. 158.. Należą do najmniejszych organizmów wielokomórkowych.. (0-4) Do podanych opisów dopisz nazwy odpowiadających im państw i numery, którymi zostały oznaczone na mapie..

Wpisz w puste miejsca nazwy jej elementów.

Żyrafa, krowa, koń, jeleń, antylopa.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .Na podstawie mapy dobierz do podanych w tabeli opisów odpowiednią nazwę miejscowości lub miejsca szczególnie godnego zwiedzania, wybraną z podanych poniżej.. W tabeli zamieszczono nazwy wybranych skał litych, zwięzłych i luźnych.. Piasek .Do nazwy elementu w kolumnie A dobierz wyjaśnienie z kolumny B dopisując oznaczenia .. Wszystkie wymienione przykłady zwierząt przyporządkuj do jednej z trzech podanych poniżej grup, stosując oznaczenia literowe: .. Dopisz nazwy odpowiednich hormonów do podanych opisów: 1- hormon produkowany w tarczycy; reguluje przemianę materii Parzydełkowce.. Obszar krasowy, z licznymi jaskiniami, skaami o urozmaiconych ł, dobieraj c do opisu parku narodowego jego nazw wybran spo ród podanych poni *ej.. pomrów, wstężyk, kalmar Organizm I Ma wydłużone ciało, złożone z długiej nogi i głowy.. B. Żyrafa, sowa, koń, krowa, żaba, sarna.. Wielogatunkowe lasy liściaste o bogatym podszycie.. ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU!. Opis parku Park narodowy 1.. Żyje na lądzie.. a. mÓl wŁosienniczek b. rybik cukrowy c. karaczan prusak d. woŁek zboŻowy e. kĄtnik domowy f. mklik mĄcznyDobierz do poniższych opisów nazwy zwierząt, wpisując w okienkach właściwe litery..

Zadanie 13 (0-2) Do podanych opisów dobierz nazwę procesu.

UWAGA: NIEKTÓRE OPISY PASUJĄDO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ZWIERZĘCIA.. stekowce, łoŜyskowce, torbacze Opis Nazwa grupy To najbardziej prymitywna grupa wśród ssaków współczesnych.. Odpowiedzi wybierz spośród podanych poniżej.. Wpisz obok każdej nazwy zwierzęcia odpowiednie numery, którymiDo poniższych opisów organizmów dopisz ich nazwy, wybrane spośród podanych.. C. Stonka, sowa, orzeł, jaszczurka, krokodyl, mucha.. Opis państwa Nazwa państwa Numer A.Emily należy do typu osób, które można by powiedzieć, że robią wiele czynności czy rzeczy, a nawet żyją z wielkiego przymusu.. Uwaga!. Być może chodzi Ci więc o inne zadanie bądź też o inną stronę z zeszytu ćwiczeń.. C. bory 3.. Pozdrawiam!Pomóżcie DOBIERZ DO PONIŻSZYCH OPISÓW NAZWY ZWIERZĄT WPISUJĄC W OKIENKA WŁASCIWE LITERY.. Oczy ma umieszczone na czułkach.. A. Mól włosienniczek B. Rybik cukrowy C. Karaczan prusak D. Wołek zbożowy E. Kątnik domowy F. Mklik mączny Niszczy obicia tapicerowanych mebli, wełniane dywanyoraz odzież.. W Polsce podlega ochronie.Do podanych opisów dobierz odpowiadające im nazwy grup ssaków, wpisując w puste miejsca tabeli nazwy spośród wybranych poniŜej.. B. Zwierzęta o delikatnym, miękkim ciele, które u większości z nich jest chronione muszlą.A.. NajwiArkusz - poziom podstawowy - przykładowe rozwiązania..

Dobierz do poniższych opisów nazwy zwierząt , wpisując w okienka własciwe litery .

Zadanie 10.. B. Skała zwięzła, zbudowana z drobnego pyłu o słabej spoistości.Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załącznika z barwną mapą fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.. Wybierz spośród podanych poniżej opisów (1-5) właściwą definicję tego zjawiskaBiorąc pod uwagę przystosowania roślin do różnych warunków wilgotnościowych zaklasyfikuj podane rośliny do odpowiedniej grupy ekologicznej.. Z ich cyklem życiowym wiąże się zjawisko, zwane cyklomorfozą, które występuje sezonowo.. Opis procesu 1.. Powstawanie nowego osobnika przez rozwój uwypuklenia na organizmie rodzicielskim.Uzupełnij tabel, dobieraję ąc do opisu parku narodowego jego nazwę wybraną spośród podanych poniżej.. A. MÓL WŁOSIENNICZEK B. RYBIK CUKROWY C. KARACZAN PRUSAK D. WOŁEK ZBOŻOWY E. KĄTNIK DOMOWY F. MKLIK MĄCZNY PYTANIA;;;;; - niszczy obicia tapicerowanych mebli , wełniane dywany oraz odzież - zwykle występuje w kuchni gzie .Do podanych nazw zwierząt dobierz charakterystyczne dla nich informacje..

(1 pkt) Na podstawie mapy dobierz do opisów jezior ich nazwy.

Lasy iglaste porastające m.in. wydmy, pola sandrowe.. uwaga niektÓre opisy pasujĄ do wiĘcej niŻ jednego zwierzĘci.. grążel, rojnik, moczarka, rozchodnik, wełnianka, knieć Wodolubne (hydrofity) Wilgociolubne (higrofity) Sucholubne (kserofity)Mapa do zadania 10.. Miejsce szczególnie godne zwiedzania, położone na terenieB.. Wypukła forma terenu o wysokości do 50 m od podnóża.. Lubi ciepłe i wilgotne miejsca, na przykład łazienki.24 kwietnia 2018.. Leoncin, Miączynek, Wilków, Wilków Polski, Rybitew.. Obszar krasowy, z licznymi jaskiniami, skaáami o urozmaiconych ksztaátach, np.: maczugi, iglice.. Są zwierzętami jajorodnymi i mająZwierzęta (890026) Wszystkie (890026) Akwarystyka (639) Bezkręgowce (3551) Dinozaury (1740) Gady (18822) Gryzonie (137166) Jak Nazwać Zwierzaka?. Gdy tylko jej coś wyjdzie, nie obejdzie się bez chwalenia, która często dotyczy jakiegoś obrazu.Zadania maturalne z Geografii Temat: Sektory gospodarki Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Roślinność górska między reglem górnym a piętrem hal.. W większości pasożyty o wydłużonym, silnie spłaszczonym ciele.. (35593) Jaka to Rasa Zwierzaka?. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 .4.. Wzniesienie o wysokości od 50 m do 300 m od podnóża.. Jedno jezioro zostało podana dodatkowo i nie pasuje do .Dobierz do podanych naturalnych formacji leśnych odpowiadające im opisy.. Lasy liściaste w dolinach rzek okresowo zalewanych przez wody.Wrotki, to drobne, z reguły planktonowe i słodkowodne zwierzęta.. Rysunek przedstawia dolinę rzeczną.. Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut MAJ ROK 2008 Instrukcja dla zdającego 1.. B. grądy 2.. UWAGA NIEKTÓRE OPISY PASUJĄ DO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ZWIERZĘCI.. Skała zwięzła, zbudowana z drobnego pyłu o słabej spoistości.. Załącznik odnajdziesz wewnątrz arkusza.. Skała lita, zbudowana z wyraźnie widocznych, dużych, różnokolorowych minerałów.5 Do każdej grupy bezkręgowców (1-3) dobierz właściwy opis (A-D).. Opis Nazwa miejscowości lub miejsca 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt