Utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego od podanych czasowników

Pobierz

1. essen - 2. verbringen - 3. abholen - 4. besichtigen - 5. schlafen -Tak utworzysz Partizip II od czasowników modalnych i nieregularnych: przedrostek ge- + temat czasownika w Präteritum + końcówka -t wollen (chcieć) - Präteritum: woll te - Partizip II: ge woll tZadanie.. Zacznijmy od imiesłowu czasu teraźniejszego (Partizip Präsens/Partizip I).Otóż od czasowników dokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy uprzednie**(mówią przecież o czynnościach, które się już zdarzyły, np.** przyszedłszy = 'już przyszedłem / przyszedłeś / przyszedł itd., to się stało'), z kolei od czasowników niedokonanych możemy utworzyć wyłącznie imiesłowy współczesne*(mówią przecież o czynnościach, które trwają i nie można wskazać ich końca czy rezultatu, np. pisząc* = 'pisałem / pisałeś / pisał itd.. W razie po…1.. Zapytaj.onet.pl.Tworzenie imiesłowów czasu przeszłego Partizip II.. 30.03.2014 o 17:42 rozwiązań: 1.. Poniżej przeanalizujemy konstruckję Partizip II - Imiesłowu biernego w poszczególnych 3 przypadkach: regularny, nieregularny, mieszany: Partizip II czasowników nieregularnych: horen.Tworzymy je od poprzez dodanie cząstki "-ący" do 3. osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego, np.: oni jadą ----- jadą + -cy = jadący.. gehabt Czasowniki słabe o zakończeniu -iren oraz nierozdzielnie złożone otrzymują tylko końcówkę -t: Infinitiv Imperfekt Partizip II studieren studierte studiert verreisen verreiste .W dziale Czasowniki Nieregularne znajdziesz listę podstawowych niemieckich czasowników i ich imiesłowów biernych przydatnych w konstrukcji tego czasu..

Utwórz formy imiesłowu czasu przeszłego podanych czasowników.

Wyróżniamy dwa rodzaje imiesłowów przymiotnikowych: imiesłowy przymiotnikowe czynne zakończone na -ący, np. pisz ący - 'ktoś, kto pisze'; używamy ich po .Podstawą do utworzenia imiesłowu czasu przeszłego jest TEMAT CZASOWNIKA, który pozostaje po "odcięciu" końcówki -en lub -n od bezokolicznika.. Proszę czekać.. 0 ocen | na tak 0%.. Muszę mieć to zadanie dobrze odrobione.1.. rozwiązane.. Język niemiecki.. Dodaj przedrostek ge- oraz przyrostek -t lub -et.. Utwórz imiesłowy czasu przeszłego od podanych czasowników oraz podaj ich znaczenie.. POWRÓCIWSZY do domu, zastałem otwarte drzwi.. .b) uprzednie ~ tworzymy je od czasu przeszłego ~ posiadają zakończenia: - łszy - wszy Przykład Nie ZNALAZŁSZY drogi, wróciłem do domu.. Czasowniki nierozdzielnie złożone tworzą Partizip II bez przedrostka ge-: Bezokolicznik..

Utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego od następujących czasowników .

Czasowniki słabe Imiesłowy czasu przeszłego pochodzące od czasowników regularnych tworzymy dodając: • do tematu czasownika końcówkę -t oraz przedrostek -ge (czasowniki proste i czasowniki złożone rozdzielnie) • do tematu czasownika końcówkę -t (czasowniki złożone nierozdzielnie oraz obcego pochodzenia zakończone na -ieren) • czasowniki proste bauen - gebaut machen - gemacht kaufen - gekauft • czasowniki .Od podanych czasowników utwórz bezokoliczniki.. UWAGA!. Imiesłowy przymiotnikowe czynne tworzymy tylko od czasowników NIEDOKONANYCH (czynności niezakończone, które trwają).Imiesłowy przymiotnikowe to formy czasownika, które nie tylko przypominają przymiotniki, ale również podobnie jak one się odmieniają (przez przypadki, liczby i rodzaje).. Mimo skomplikowanej nazwy ich tworzenie oraz użycie jest niezwykle proste.. będzie grał - .. tańczy - .. przyniósł - .. odwiezie - .. zapisał - .. będziecie wracać - .Zadanie: od podanych czasowników utwórz formy imiesłowów przymiotnikowych pisac komponowac poprawiac powtarzac wyjezdzac wchodzic odtwarzac proszę o Rozwiązanie: pisać pisząca, pisana komponować komponująca, komponowana poprawiać poprawiającaUtwórz formy imiesłowów czasu przeszłego od podanych czasowników i utwórz z nich 3 zdania oznajmujące i 3 pytające ( lesen, trinken, geben, aufsthen, 2016-09-06 23:01:44 Podkreśl podmioty i dopisz orzeczenia wyrażone osobową formą czasowników w nawiasach .Zapisz imiesłowy podanych czasowników..

to ...Czy dobrze utworzyłem imiesłowy czasu przeszłego do podanych czasowników?

-gemacht.Utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego podanych czasowników (Partizip II) i zapisz je.. 12.Utwórz imiesłowy czasu przeszłego (po niemiecku) podanych czasowników: gratulieren,- montieren, - illustrieren,- kontrollieren,- studieren, - probieren,- faszinieren,- funktioneren,- Z góry dzięki :) Odpowiedz.. Utwórz formy czasu przeszłego: wzi ąć (1.os.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Zadanie 1.. J. niemiecki - DAJE NAJ ZA WSZYSTKO !. Następnie uzupełnij nimi dialog.Trzy imiesłowy nie pasują do dialogu (Pierwsza część polecenia jest zrobiona, trzeba tylko dopasować czasowniki do luk) -gehort.. spała - .. rozumie - .. grał - .. wiózł - .. szedł - .. niosła - .. / 3 pkt 3.Określ czas podanych czasowników.. Temat czasownika - PRZYKŁADY brauch en : brauch-Dlatego musisz uczyć się imiesłowów czasu przeszłego od czasowników nieregularnych na pamięć.. Polub to zadanie.Utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego podanych czasowników (Partizip II) i zapisz je.. ;)Są to imiesłów czasu teraźniejszego (Partizip Präsens zwany także Partizip I) oraz imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt znany także jako Partizip II)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt